Kom til Sankt Hans i roklubben fredag d. 23/6

IMG_0083

Posted in Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kom til Sankt Hans i roklubben fredag d. 23/6

Arbejdsdagen er flyttet

Arbejdsdagen er flyttet til lørdag den 27. maj.

Vi starter kl. 09:00 – kom og vær med til hygge, samvær, medens vi giver klubhuset, materialer og området en sommerklargøring.

Posted in Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Arbejdsdagen er flyttet

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HUNDESTED ROKLUB

Ekstraordinær generalforsamling for Hundested Roklub den 25. april

2017 kl. 17.30
Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Ændringsforslag til lovens § 3
3: Ændringsforslag til lovens § 7
4: Valg af revisorsuppleant. Villy Hansen modtager genvalg.
4: Eventuelt
Forslag til ændring af love for Hundested Roklub vedr. § 3 og § 7

§ 3 Nuværende bestemmelser:
Klubben består af aktive og passive medlemmer samt motionsmedlemmer. De alktive medlemmer opdeles i juniorafdeling ( til og med 17 år ) og seniorafdeling ( 18 år og opefter )
Ændres til :
Klubben består af aktive og passive medlemmer samt motionsmedlemmer. De aktive medlemmer opdeles i juniorafdeling ( til og med 17 år ) og seniorafdeling ( 18 år og opefter ) Motionsmedlemmer er fra 60 år og opefter. Motionsmedlemmer må deltage på lige fod med seniormedlemmer, men må ikke være aktive på vandet.
§ 7 Nuværende bestemmelser:
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Ændres til:
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

Bestyrelsen

Posted in Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HUNDESTED ROKLUB

STANDERHEJSNING

IMG_0070Lørdag den 1. april er standerhejsning kl. 1400, med efterfølgende kaffe og en tur på vandet for dem som vil.

Bestyrelsen

Posted in Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til STANDERHEJSNING

Broen skal i vandet

IMG_0065 SÅ ER DER ARBEJDSDAG.
Det er tid til at få broen ud, det sker lørdag d 25 Marts.

Der er morgenmad fra kl. 8 i roklubben.

Posted in Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Broen skal i vandet

Generalforsamling 2017

Arbejdsdag_frokost1Kære Medlemmer …

Vi afholder generalforsamling i Roklubben, Mandag d. 27 marts 2017 kl. 1900 ,- der vil være kaffe og kage.

På gensyn – Hilsen Bestyrelsen.

Posted in Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2017