Foredragsaften i Hundested Roklub

Hundested Roklub inviterer alle medlemmer til en spændende aften, hvor Jesper Bøgelund vil fortælle om Peter Freuchen, som var næstkommanderende på Knud Rasmussens rejser.

Foredraget er Tirsdag den 20. februar kl. 19 i roklubbens lokaler Strandlodden 14.

Se mere her:

Peter Freuchens fødselsdag

Arrangementet er gratis og det er tilladt at medbringe et familemedlem eller en nabo der evt. er interesseret. Der vil blive serveret kakao og boller.

Vel Mødt

Generalforsamling

Generalforsamling bliver den 30 januar kl 19.00.

Opdatering: Der er ikke indleveret nogen forslag fra medlemmerne inden deadline.

Som lovet i annoncen i Halsnæs avis i uge 2, følger her lidt flere informationer.

Dagsorden

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, og vil blive fremlagt i klubben senest 3 dage før generalforsamlingen.

Der vil som sædvanligt blive serveret kolde drikke, kaffe og kage til generalforsamlingen.

I år har vi valgt også at tilbyde at medlemmerne kan mødes i klubben kl 17.30 og spise sammen inden generalforsamlingen. Tilmelding er nødvendig til spisningen, og kan ske på opslag i klubben, hvoraf også pris og menu vil fremgå. Til selve generalforsamlingen kl. 19 er der ingen tilmelding.

Vi ses

Bestyrelsen