Ekstraordinær generalforsamling

Som forventet var der ikke mødt 2/3 af vores medlemmer op til den ordinære generalforsamling, så vi kunne godkende de foreslåede vedtægtsændringer, så derfor afholdes ekstraordinær generalforsamling den 30. juni kl 19 i klubhuset. Dette var allerede annonceret i annoncen i lokalavisen for flere uger siden.

Da det ikke lykkedes at få valgt en suppleant til bestyrelsen, fik bestyrelsen lov til at forsøge at finde en kandidat som så kunne blive valgt på den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden bliver derfor som følger:

  1. Endelig godkendelse af forslag om vedtægtsændring
  2. Valg af suppleant.

Mvh

Bestyrelsen.

Generalforsamling

Endelig er det muligt at holde generalforsamling, så det gør vi
mandag den 21. juni kl. 19
i klubbens lokaler.

Nedenfor kan ses dagsorden og bestyrelsens forslag til nogle administrative ændringer til klubbens love. Ændringer er markeret med rødt. Regnskabet vil ligge til gennemsyn i klubhuset 3 dage før generalforsamlingen

Som I kan se bliver der en plads ledig i bestyrelsen, og også en plads ledig som suppleant.
Hvis man har lyst til at give et nap med i bestyrelsen, så tag kontakt til en i bestyrelsen og/eller mød op til generalforsamlingen.

dagsordenGF2021

Love-Hundested-Roklub-juni-2021