[hsas-shortcode group="seasoninfo" speed="25" direction="left" gap="0"]

Bliv Medlem


Alle er velkommen til at komme og prøve kræfter med rosporten, om det er på vandet eller ergometer roning, man skal dog mindst fylde 13 år i den sæson hvor man melder sig ind.
Du kan også vælge at være passivt medlem hvis du bare ønsker at støtte Hundested Roklub.

De aktive medlemmer opdeles i juniorafdeling (til og med 17 år) og seniorafdeling (18 år og opefter).

Som betingelse for deltagelse i roningen på vandet skal man opfylde de i DFfR og
Hundested Roklubs love og reglementer indeholdte krav om svømmefærdighed samt være
frigivet til roning efter deltagelse på ro-skole.
Hvert år i foråret/sommer bliver der afholdt ro-skole.
Klubbens instruktører aftaler inden ro-skolen med årets aspiranter hvordan ro-skolen skal foregå, og hvilke dage der passer alle bedst. Normalt kræver det 8-12 gange på vandet med instruktør for at blive frigivet, ligesom det er et krav at man har godtgjort at man kan svømme 300 meter, enten i svømmehal eller i fjorden.
Der vil blive indkaldt til møde angående ro-skole både på Facebook og hjemmeside.

Aktive medlemmer der ikke er frigivet til roning på vandet kan benytte alle klubbens faciliteter.

Passive medlemmer har ret til at deltage i klubbens arrangementer og generalforsamlinger men
uden stemmeret på disse og uden ret til at benytte klubbens materiel.
Passive medlemmer har ret til at låne klubbens lokaler på lige fod med andre medlemstyper.

Prisen for et aktivt medlemskab opkræves kvartals-vis og er for
Seniorer: 400kr pr. kvartal
Juniorer: 250kr pr. kvartal

Prisen for passivt medlemskab opkræves årligt og er 300kr pr. år.

Da vi pt. er i gang med en større ændring af vores medlems-system bedes du kontakte vores kasserer angående medlemskab.


Nøgler til klubben:

Alle aktive medlemmer kan købe en nøgle til klubben så man kan benytte vores faciliteter.
En nøgle koster 150 kr. hvoraf de 50 er depositum, som tilbagebetales hvis nøglen afleveres tilbage.

De 150 kr kan overføres til vores konto:
Reg: 1551 Konto: 3573037863
Husk at skriv dit navn og medlemsnummer og at det er betaling for nøgle.

Hvis man kommer bagud med kontingentbetaling lukkes nøglen.
Det koster så 50 kr. at få nøglen genåbnet.


Har du yderligere spørgsmål eller er du i tvivl kan du kontakte klubben på mail:
hundestedroklub@gmail.com

Vi glæder os til at se dig