STANDERSTRYGNING

Lørdag den 7. oktober mødes vi kl. 14 til rotur.

Kl. 16 er der standerstrygning med efterfølgende kaffe og kage

Om aftenen er der fællesspisning og socialt samvær kl. 18:30  – tilmelding på opslagstavlen senest d. 5/10.

Søndag den 8. oktober kl. 13 skal broen op. Vi har brug for hjælpere – tilmelding på opslagstavlen.

Kanindåb lørdag d. 2/9

Program for dagen.                            kanin

Kl. 13.30 fælles ro tur
Kl. 15.00 Kaffe m.m.
Kl. 16.30 Kanindåb
Kl.18.30 Fælles spisning (Det koster ca.kr.75(Kaniner gratis) og der kræves tilmelding på opslagstavlen) Øl og vand til fornuftige priser

Vi mangler frivillige der kan komme og hjælpe.
Der vil blive afholdt et møde i roklubben et passende tid inden.
Ved spørgsmål kontakt Finn La Barbera 20631255.

Arbejdsdagen er flyttet

Arbejdsdagen er flyttet til lørdag den 27. maj.

Vi starter kl. 09:00 – kom og vær med til hygge, samvær, medens vi giver klubhuset, materialer og området en sommerklargøring.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HUNDESTED ROKLUB

Ekstraordinær generalforsamling for Hundested Roklub den 25. april

2017 kl. 17.30
Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Ændringsforslag til lovens § 3
3: Ændringsforslag til lovens § 7
4: Valg af revisorsuppleant. Villy Hansen modtager genvalg.
4: Eventuelt
Forslag til ændring af love for Hundested Roklub vedr. § 3 og § 7

§ 3 Nuværende bestemmelser:
Klubben består af aktive og passive medlemmer samt motionsmedlemmer. De alktive medlemmer opdeles i juniorafdeling ( til og med 17 år ) og seniorafdeling ( 18 år og opefter )
Ændres til :
Klubben består af aktive og passive medlemmer samt motionsmedlemmer. De aktive medlemmer opdeles i juniorafdeling ( til og med 17 år ) og seniorafdeling ( 18 år og opefter ) Motionsmedlemmer er fra 60 år og opefter. Motionsmedlemmer må deltage på lige fod med seniormedlemmer, men må ikke være aktive på vandet.
§ 7 Nuværende bestemmelser:
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Ændres til:
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

Bestyrelsen