---------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år ---------

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HUNDESTED ROKLUB

Ekstraordinær generalforsamling for Hundested Roklub den 25. april

2017 kl. 17.30
Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Ændringsforslag til lovens § 3
3: Ændringsforslag til lovens § 7
4: Valg af revisorsuppleant. Villy Hansen modtager genvalg.
4: Eventuelt
Forslag til ændring af love for Hundested Roklub vedr. § 3 og § 7

§ 3 Nuværende bestemmelser:
Klubben består af aktive og passive medlemmer samt motionsmedlemmer. De alktive medlemmer opdeles i juniorafdeling ( til og med 17 år ) og seniorafdeling ( 18 år og opefter )
Ændres til :
Klubben består af aktive og passive medlemmer samt motionsmedlemmer. De aktive medlemmer opdeles i juniorafdeling ( til og med 17 år ) og seniorafdeling ( 18 år og opefter ) Motionsmedlemmer er fra 60 år og opefter. Motionsmedlemmer må deltage på lige fod med seniormedlemmer, men må ikke være aktive på vandet.
§ 7 Nuværende bestemmelser:
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Ændres til:
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

Bestyrelsen