---------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år ---------

Film om bådebygning

Tirsdag den 11. februar kl 20.
Kim Bogø (Søn af bådebygger Vichtor Jensen) viser en film om hvordan vores træbåde er blevet til.
Husk Tirsdag også er dagen for fællesspisning, så man har mulighed for at tilmelde sig spisning inden filmen. Tilmelding til spisning på opslag i roklubben