---------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år ---------

Foredragsaften i Hundested Roklub

Dato: 24 april
Tidspunkt: Kl 19.30
Pris: Gratis

Titel: Havet omkring Hundested – før, nu og fremover

af Stiig Markager – havbiolog og ansat ved Aarhus Universitet, men bosat i Hundested og medlem af klubben

Havet og Hundested er uløseligt forbundet. Hundested er skabt af de muligheder havet og fjorden har givet, og stadig giver, men samspillet mellem by og hav er i forandring. Både fordi byen og samfundet er i stadig udvikling, men også fordi havet og fjorden ændre sig. I foredraget vil jeg fortælle om havets miljøtilstand med eksempler fra fjorden og Kattegat. Jeg vil også give nogle bud på hvordan havmiljøet var før i tiden, og hvordan det måske vil udvikle sig i årene fremover. Foredraget handler også om de forhold som påvirker havets tilstand, især næringsstoffer fra landbruget og fiskeri, og hvordan havet sætte en grænse for landbrug i Danmark. Endelig vil jeg komme ind på om muligheder havet giver Hundested fremover, fx i form af  oplevelsesøkonomi, og de begrænsninger det ligger for fx havbrug, dæmning og andre ændringer. Det vil være spændende, hvis folk vil fortælle om hvordan fjorden og Kattegat så ud før i tiden.

Alle er velkomne til dette arrangement, også ikke-medlemmer.

Her er en invitation som man kan printe og dele ud/ hænge op hvis man har et godt sted at hænge den: Invitation