---------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år ---------

Foredragsaften i Hundested Roklub

Hundested Roklub inviterer alle medlemmer til en spændende aften, hvor Jesper Bøgelund vil fortælle om Peter Freuchen, som var næstkommanderende på Knud Rasmussens rejser.

Foredraget er Tirsdag den 20. februar kl. 19 i roklubbens lokaler Strandlodden 14.

Se mere her:

Peter Freuchens fødselsdag

Arrangementet er gratis og det er tilladt at medbringe et familemedlem eller en nabo der evt. er interesseret. Der vil blive serveret kakao og boller.

Vel Mødt