---------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år ---------

Generalforsamling

Generalforsamling bliver den 30 januar kl 19.00.

Opdatering: Der er ikke indleveret nogen forslag fra medlemmerne inden deadline.

Som lovet i annoncen i Halsnæs avis i uge 2, følger her lidt flere informationer.

Dagsorden

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, og vil blive fremlagt i klubben senest 3 dage før generalforsamlingen.

Der vil som sædvanligt blive serveret kolde drikke, kaffe og kage til generalforsamlingen.

I år har vi valgt også at tilbyde at medlemmerne kan mødes i klubben kl 17.30 og spise sammen inden generalforsamlingen. Tilmelding er nødvendig til spisningen, og kan ske på opslag i klubben, hvoraf også pris og menu vil fremgå. Til selve generalforsamlingen kl. 19 er der ingen tilmelding.

Vi ses

Bestyrelsen