---------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år ---------

Medlemsinformation

Medlemsinformation

Alle er velkommen til at komme og prøve kræfter med rosporten, man skal dog mindst fylde 13 år i den sæson hvor man melder sig ind.
Indmeldelses-blanketter finder du sammen med info for den type medlemskab du ønsker.
Hvis du gerne vil være aktivt medlem kræver det at du enten er frigivet roer, dvs. har gennemgået en ro-skole enten i Hundested Roklub eller anden klub, eller at du er indforstået med at deltage i den først kommende ro-skole som klubben afholder. Se mere om ro-skole længere nede på siden.
Du kan enten printe indmeldelses-blanketten, udfylde den og aflevere den fysisk eller du kan gøre det elektronisk og maile den til klubben.


Vi har 3 medlemstyper i Hundested Roklub.

Aktivt medlemskab:

Giver adgang til at ro på vandet, bruge vores motionsrum og deltage I alle arrangementer og giver stemmeret på generalforsamlingen.
Man skal være frigivet roer for at være aktivt medlem. Er man ikke roer I forvejen, kan man blive frigivet ved at deltage på en af vores ro-skoler.

Ro-skole
Hvert år i foråret bliver der afholdt et møde hvor interesserede kan møde op og høre om muligheden for at bliver roer. Herefter aftaler men i fællesskab med klubbens instruktører hvordan ro-skolen skal foregå, og hvilke dage der passer.
Der indkaldes til dette møde både på facebook og hjemmeside.

Prisen for et aktivt medlemskab opkræves kvartals-vis og er for
Seniorer: 300kr pr. kvartal
Juniorer: 150kr pr. kvartal
Hent indmeldelses blanket her:


Motions-medlemskab:

Et tilbud til vores aktive medlemmer, som ikke længere ønsker at ro på vandet.
Er man fyldt 60 år, kan man skifte til motionsmedlemskab, som ikke giver adgang til at ro på vandet, men ellers deltager man på lige fod med aktive medlemmer. Man skal have været aktivt medlem af Hundested roklub et år før man kan skifte til motionsmedlem.
Man kan skifte pr. 1. april hvert år og du skal bare meddele klubbens kasser at du ønsker at skifte.
Prisen for et motions medlemskab opkræves årligt og er 800kr pr. år.


Ægtefælle medlemskab:

Hvis du er ægtefælle eller samboende med en person med aktiv eller motions medlemskab har du mulighed for at få et motions medlemskab.
Prisen for et ægtefælle medlemskab opkræves ligesom for aktive medlemmer kvartals-vis og er 300kr pr. kvartal.

Hen indmeldelses blanket her:


Passivt medlemskab:

Giver ikke adgang til at bruge noget af klubbens materiel, men man kan deltage i klubbens arrangementer. Man har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Man kan godt melde sig ind som passivt medlem, uden først at have været aktivt medlem. Dette medlemskab er mest et slags støttemedlemskab.
Prisen for passivt medlemskab opkræves årligt og er 200kr pr. år.

Hent indmeldelses blanket her:


Nøgler til klubben:

Alle roere som er frigivet, herunder også motions medlemmer, eller har et ægtefælle medlemskab kan købe en nøgle til klubben så man kan benytte vores faciliteter.
En nøgle koster 150 kr. hvoraf de 50 er depositum, som tilbagebetales hvis nøglen afleveres tilbage.

De 150 kr kan overføres til vores konto:
Reg: 1551 Konto: 3573037863
Husk at skriv dit navn og medlemsnummer og at det er betaling for nøgle.

Hvis man kommer bagud med kontingentbetaling lukkes nøglen.
Det koster så 50 kr. at få nøglen genåbnet.

 

Klubbens love og regler

Love-Hundested-Roklub-juni-2021-Final

Regler for lån af klubbens lokaler

Klik for at hente
Klik for at hente

Blanket til ansøgning om lån
Benyt linket for pdf fil: Låneaftale
eller klik på billedet:

Klik for at hente
Klik for at hente