---------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år ---------

Arbejdsdagen er flyttet

Arbejdsdagen er flyttet til lørdag den 27. maj.

Vi starter kl. 09:00 – kom og vær med til hygge, samvær, medens vi giver klubhuset, materialer og området en sommerklargøring.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HUNDESTED ROKLUB

Ekstraordinær generalforsamling for Hundested Roklub den 25. april

2017 kl. 17.30
Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Ændringsforslag til lovens § 3
3: Ændringsforslag til lovens § 7
4: Valg af revisorsuppleant. Villy Hansen modtager genvalg.
4: Eventuelt
Forslag til ændring af love for Hundested Roklub vedr. § 3 og § 7

§ 3 Nuværende bestemmelser:
Klubben består af aktive og passive medlemmer samt motionsmedlemmer. De alktive medlemmer opdeles i juniorafdeling ( til og med 17 år ) og seniorafdeling ( 18 år og opefter )
Ændres til :
Klubben består af aktive og passive medlemmer samt motionsmedlemmer. De aktive medlemmer opdeles i juniorafdeling ( til og med 17 år ) og seniorafdeling ( 18 år og opefter ) Motionsmedlemmer er fra 60 år og opefter. Motionsmedlemmer må deltage på lige fod med seniormedlemmer, men må ikke være aktive på vandet.
§ 7 Nuværende bestemmelser:
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Ændres til:
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

Bestyrelsen

STANDERHEJSNING

IMG_0070Lørdag den 1. april er standerhejsning kl. 1400, med efterfølgende kaffe og en tur på vandet for dem som vil.

Bestyrelsen

Broen skal i vandet

IMG_0065 SÅ ER DER ARBEJDSDAG.
Det er tid til at få broen ud, det sker lørdag d 25 Marts.

Der er morgenmad fra kl. 8 i roklubben.

Generalforsamling 2017

Arbejdsdag_frokost1Kære Medlemmer …

Vi afholder generalforsamling i Roklubben, Mandag d. 27 marts 2017 kl. 1900 ,- der vil være kaffe og kage.

På gensyn – Hilsen Bestyrelsen.