Optagning af Bro.

Broen tages op Lørdag den 16. oktober.
Kranbilen kommer ca 10.30, så vi starter med at skille flydebroen ad klokken 8.30.
Herefter afmonteres den faste del af broen.
Mød op hvis du har lyst til at hjælpe.
Bestyrelsen

Standerstrygning og faste rotider

Hej Alle,
Sæsonen lakker mod enden, og vi holder Standerstrygning den 9. oktober kl 14.

Det er planen at vi starter med at tage broen op ugen efter, dvs. lørdag den 16. oktober, men mere om dette når vi kommer længere frem og har en ide om hvordan vejret bliver.

Fra næste uge fremrykkes de faste rotider endnu engang, nu til kl. 17.00, og denne tid vil være gældende resten af sæsonen.

Første dag med denne nye tid (kl 17) er altså Tirsdag den 21. september.

Indtil da mødes vi stadig kl 17.30

Vi håber på at vi til standerstrygningen kan fortælle om vinterprogrammet, om end ikke alle datoer er på plads endnu.

Nye faste ro-tider

Hej Alle,
Fra næste uge fremrykkes de faste rotider til klokken 17.30.

Første dag med de nye tider bliver Tirsdag den 7. september

Planlægningsmøde til Danmark under Overfladen

Tirsdag den 10. august kl 20 afholdes planlægningsmøde til arrangementet Danmark under overfladen, som foregår weekenden 28. + 29. august.

Roklubben skal stå for en Cafe, samt mulighed for at prøve en tur i vores både.

Vi har brug for frivillige både til hjælp med cafeen, samt instruktører og mandskab til de både hvor vi kan tage nye roere med ud i.

Mød op på tirsdag eller skriv til bestyrelsen hvis du vil hjælpe til.

Mvh
Bestyrelsen

 

Ekstraordinær generalforsamling

Som forventet var der ikke mødt 2/3 af vores medlemmer op til den ordinære generalforsamling, så vi kunne godkende de foreslåede vedtægtsændringer, så derfor afholdes ekstraordinær generalforsamling den 30. juni kl 19 i klubhuset. Dette var allerede annonceret i annoncen i lokalavisen for flere uger siden.

Da det ikke lykkedes at få valgt en suppleant til bestyrelsen, fik bestyrelsen lov til at forsøge at finde en kandidat som så kunne blive valgt på den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden bliver derfor som følger:

  1. Endelig godkendelse af forslag om vedtægtsændring
  2. Valg af suppleant.

Mvh

Bestyrelsen.