---------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år -------------------- Sæsonen er slut for i år og vi glæder os til næste år ---------

Testside

Her er lidt statistik fra årene.

Først lidt grafer over hvem der er den mest aktive roer.sdsjhdgajgdhsghjhdsjadhzxbnmckjhxckjxzhckjusyudfkjhsckxhkcxjhcjzxhcj zjfghskafkjajkshaksdsalkjhd

hjhkdfgsdusskjnjhsdhjjkdzhfoiueyoiscna bdkjfsiedufylncjkhdofolajdlakjsdmaldhldyioswjdks mjdfgkdfkjhdjhj